ELEVER I

TILBUD

SPECIAL

NÅR DU

SKAL FINDE

EN GOD VEJ

VIDERE!

Som udgangspunkt følger vejledningen for elever i specialtilbud den vejledning, som er for elever i  8. 9. og 10. klasse.

Der vil dog være mulighed for individuelle løsninger på specifikke områder – eksempelvis introduktionskurser, brobygning og praktikforløb.

infoVejledningen du møder fra du går 8.klasse og indtil du afslutter din grundskole vil eksempelvis indeholde:

  • Besøg af din UU-vejleder flere gange fra 8.klasse og frem…
  • Samtaler med din UU-vejleder efter behov omkring dit kommende uddannelsesvalg
  • Introduktionskurser/brobygning hvis du er klar til det. Det betyder, at du kan besøge forskellige ungdomsuddannelser for at opleve, hvordan det vil være at gå på uddannelsen. Dine besøg aftales i samarbejde med din klasselærer, UU-vejleder og dine forældre.
  • Mulighed for at komme ud i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed og aftales i samarbejde med din klasselærer, UU-vejleder og dine forældre

Når du søger videre

optagelseSenest 1. marts i 9. klasse skal du tilmeldes enten 10. klasse, en ungdomsuddannelse eller en anden godkendt aktivitet aftalt med UU.
Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. Det er en proces, som både involverer dig, dine lærere, dine forældre og din UU-vejleder.
Din UU-vejleder vil naturligvis informere dig og dine forældre om hvordan det foregår, når tiden nærmer sig.
Hvis du af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, kan du søge ind på en individuelt tilrettelagt uddannelse. Det kan eksempelvis være:
  • Efterskoler for unge med særlige behov
  • EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
  • STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
  • KUU (Kombineret ungdomsuddannelse)

Uddannelsesparat?

I løbet af 8. klasse skal din skole i samarbejde med din UU-vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Du vil derfor høre lidt om hvad det vil sige at være uddannelsesparat.
Når du forlader 9. /10. klasse, skal det igen vurderes om du har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelsen.
Hvis du har lyst kan du læse mere om eksempelvis uddannelsesparathed og vejledningen ved at gå til siderne for 8. klasse / 9. klasse /10.klasse

UddannelsesGuiden & eVejledning

609892-app_ug_ikonHvis du selv vil begynde at undersøge lidt om de mange uddannelser, så kan du prøve kræfter med UddannelsesGuiden – UG.dk og ikke mindst alle deres forskellige inspirationsværktøjer, som du finder under “Inspiration” Klik her
Du og din familie har og altid mulighed for at tale med en uddannelsesvejleder i eVejledningen, som er et national vejledningstilbud for alle. Vejledningen er anonym og foregår via telefon, chat, mail og sms > Klik her