KLASSE

8

HVILKEN

RETNING

OVERVEJER

DU?

I 8.klasse skal din skole i samarbejde med UU, vurdere om du er parat til ungdomsuddannelse

 • I efteråret skal du vælge om du vil vurderes i forhold til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
 • Du kan også ønske at blive vurderet i forhold til begge dele
 • Vurderingen er foreløbig og kan ændres løbende

De relevante sider

Se uddannelsesoversigten

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen.

Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen.

I vurderingen kigger man på

Elever i 8.klasse, der har opnået mindst 4 i gennemsnit, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.
Elever i 9.klasse, der har opnået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse. Gælder både standpunktskaraktererne og karaktererne fra afgangsprøverne.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for vurderingen af de faglige forudsætninger.
Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:
Motivation
– for uddannelse og lyst til læring
Selvstændighed
– at man tager initiativ i opgaveløsninger
Ansvarlighed
– at man er forberedt til timerne
Mødestabilitet
– rettidighed og lavt fravær
Valgparat
– i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:
Samarbejdsevne
– Handler om at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
Respekt
– Handler om at udvise forståelse for andre mennesker
Tolerance
– Handler om at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:

 • Praktiske færdigheder og kreativitet
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
 • Værkstedsfærdigheder
 • Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
 • Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Bemærk: Du kan ikke vurderes ikke-uddannelsesparat alene fordi, du er vurderet til ikke at opfylde de praksisfaglige
forudsætninger.

Hvis du vurderes foreløbig uddannelsesparat

Så modtager du uddannelsesvejledning gennem de kollektive vejledningsaktiviteter såsom:
 • Vejledning i klassen
 • Deltagelse i “Skills” på erhvervsuddannelserne i løbet af efteråret
 • Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne i løbet af foråret
 • Eventuelle praktikforløb

Husk at være opsøgende

Du og dine forældre skal være opsøgende i forhold til at indhente information om ungdomsuddannelserne, eksempelvis via:
 • UG.dk
 • eVejledningen
 • Uddannelsernes egne hjemmesider
 • Åbent hus arrangementer
 • Deltagelse i uddannelsesaften arrangeret af UU

Hvis du vurderes foreløbig ikke uddannelsesparat

Udover de aktiviteter der gives til alle, så får du desuden en særlig vejlednings- og skoleindsats, som bliver planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, skolen og UU og skrives ind i en skole- og vejledningsplan på MinUddannelse.dk
En særlig vejledningsindsats kan eksempelvis være:
 • Særlige praktikforløb
 • Besøg på arbejdspladser
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 • Brobygningsforløb
Læs here her!

Om UPV


På UG.dk har du mulighed for at læse endnu mere om uddannelsesparathedsvurderingen og hvad den betyder.
Læs here her!

Vejledning

Information omkring vejledningen i 8.klasse

Vejledning

Kom tilbage til forsiden for 8. klasse.

Læs mere her

Introkurser

Det er her du skal ud på 2 besøg - på 2 forskellige ungdomsuddannelser!

Introkurser

Vi præsenterer dig for dine muligheder og du er selv med til at vælge de to uddannelser, som du vil besøge!

Læs mere her

Praktik

Fra 8.klasse kan du komme ud i erhvervspraktik - ud på en arbejdsplads og opleve et job indefra!

Praktik

Erfaring fra en erhvervspraktik, kan hjælpe dig med at finde ud af hvilken uddannelse og job, der kunne være noget for dig.

Læs mere her

Skills

Sammen med din klasse skal du ud og opleve en række erhvervsuddannelser på en sjov måde!

Skills

Med “Skills” kommer du og din klasse rundt på EUC Sjællands afdelinger i Næstved.

Læs mere her