KLASSE

9

HAR DU EN

PLAN A+B

FOR NÆSTE

SKOLEÅR?

I 9. klasse kan du komme ud og opleve et job i erhvervspraktik

  • Du bliver en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job inde fra
  • Hvordan passer jobbet på dig og dine tanker om job og uddannelse?
  • Brug dine erfaringer fra praktik i dit uddannelsesvalg

De relevante sider

Se uddannelsesoversigten

info

Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din uddannelsesvejleder.

Det kan være en god idé at lave en liste over jobs du gerne vil prøve. Søg bagefter efter steder i nærheden, hvor du måske kan få lov til at komme i praktik. Du kan overveje at ringe til dem for at lave en aftale om at komme forbi til en snak? Måske kender din familie eller forældre til andre i din klasse, til nogle mulige arbejdsplader, som kunne være noget for dig?

Når du har udfyldt praktiksedlen skal den underskrives af din klasselærer, forældre og dig. Herefter skal praktiksedlen i god tid afleveres til din vejleder.

Hent din praktikseddel her

Gode råd når du skal i pratik

Hvornår må du komme i erhvervspraktik?

På nogle skoler er der fastlagt en bestemt uge, hvor hele klassen tilbydes muligheden for praktik. På andre skoler aftales praktik individuelt.
Husk i den forbindelse, at aftale med din klasselærer, hvornår det er muligt for dig at komme i praktik. Det er vigtigt, at du sørger for at være i god tid.

Hvad må du i erhvervspraktik?

Når du er 13 år, må du udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for din sikkerhed og sundhed, og du må ikke beskæftige dig med, eller være i nærheden af, maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.
Når du er 14 år, må du gerne beskæftige dig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.
Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må du som elev i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Du må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal du have to fridøgn.

Specialpraktik

infoUdover almindelig erhvervspraktik har du mulighed for at søge om at komme ud i specialpraktik inden for militæret.

Vi kalder det for specialpraktik, fordi praktikforløbene kun tilbydes på bestemte tidspunkter og for et meget begrænset antal elever.

Din vejleder vil informere dig og din klasse om, hvornår og hvordan du kan søge en specialpraktik.
Du skal udfylde den særlige praktikseddel her ved siden af, og så skal du vedlægge en personlig ansøgning. Du kan få nogle gode idéer til din ansøgning her til højre. Spørg din vejleder om hvornår der er tidsfrist for at søge netop den specialpraktik du ønsker.
Er du nysgerrig på hvad det vil sige at være i praktik i forsvaret – hvem der kan søge, hvor man kan komme hen eller hvordan en typisk praktikuge ser ud? Klik her for at hoppe over på forsvarets hjemmeside omkring praktikken.

Idéer til personlig ansøgning

Navn, alder, hvor kommer du fra (bolig og skole), baggrund, interesser, jobs eller fritidsbeskæftigelse.
Hvad er din motivation for at søge? Hvorfor vil du gerne i erhvervspraktik her?
Hvad kender du til praktikstedet? Hvad kender du til andre lignede steder?
Hvad håber du på at få ud af en uge i erhvervspraktik hos praktikstedet?
Hvad er dine fremtidsdrømme – har det en relation til det du vil afprøve i erhvervspraktik eller har du også andre drømme?
Til sidst er det meget vigtigt, at du husker at skrive dit fulde navn, adresse, mobil nr. og mailadresse. Du kan eventuelt også vælge at indsætte et billede af dig selv.
Hent disse tips som PDF

Hent din praktikseddel her

Læs om Statens Erstatningsordning

Du bliver forsikret

Når du afleverer din praktikseddel til din vejleder, sørger han/hun for at du bliver forsikret gennem Statens Erstatningsordning. Du kan læse mere om forsikringen og hvad den dækker ved at klikke på knappen.
Læs om Statens Erstatningsordning

Vejledning

Information omkring vejledning for elever i 9. klasse

Vejledning

Kom tilbage til forsiden for 9.klasse

Læs mere her

Brobyg

En hel uge på den ungdomsuddannelser, som du gerne vil ud og opleve.

Brobygning

Brobygning i 9.klasse er obligatorisk og kun for elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparat.

Læs mere her

Parat?

For at få dig godt videre har vi igen fokus på om du er uddannelsesparat

Parat?

Hvad vil det sige at være uddannelses- parat? Hvem laver vurderingen og hvad sker der så..?

Læs mere her

Mentor

En voksenperson, som kan være en god støtte for dig i overgangen

Mentor

For nogle elever kan det være en god mulighed, at søge om en mentor som støtte i overgangen til ungdomsuddannelse.

Læs mere her

Tilmelding

Inden vi får set os om skal der laves en tilmelding - se her hvordan!

Tilmelding

Sammen med sine forældre, har uddannelsesparate elever selv ansvaret for at få udfyldt sin tilmelding.

Læs mere her