KLASSE

9

HAR DU EN

PLAN A+B

FOR NÆSTE

SKOLEÅR?

I samarbejde med UU skal din skole igen i 9. klasse vurdere, om du er parat til at starte på den ungdomsuddannelse du overvejer

De relevante sider

Se uddannelsesoversigten

At komme godt fra start

startFormålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen.

Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen.

I vurderingen kigger man på

Elever i 8.klasse, der har opnået mindst 4 i gennemsnit, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.
Elever i 9.klasse, der har opnået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse. Gælder både standpunktskaraktererne og karaktererne fra afgangsprøverne.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for vurderingen af de faglige forudsætninger.
Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:
Motivation
– for uddannelse og lyst til læring
Selvstændighed
– at man tager initiativ i opgaveløsninger
Ansvarlighed
– at man er forberedt til timerne
Mødestabilitet
– rettidighed og lavt fravær
Valgparat
– i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:
Samarbejdsevne
– Handler om at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
Respekt
– Handler om at udvise forståelse for andre mennesker
Tolerance
– Handler om at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
Læs mere om UPV her

Når du søger en erhvervsuddannelse

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, kan du som udgangspunkt regne med at blive optaget. Vær opmærksom på, at du skal have mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at blive optaget.
Dine prøvekarakterer bliver derfor automatisk sendt til den erhvervsuddannelse, som du ønsker at søge ind på. Opfylder du ikke adgangskravene kan du fortsat søge optagelse gennem en optagelsesprøve.

Når du søger en gymnasial uddannelse

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du ellers opfylder betingelserne, se mere på ug.dk.
Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat, kan du ikke starte direkte på uddannelsen – men du har dog fortsat mulighed for at søge gennem en optagelsesprøve.

Et godt valg kræver forberedelse

infoAlle kan træffe et valg, men hvad skal der til for at træffe et godt valg? Der er rig mulighed for at indhente information og inspiration omkring de forskellige ungdomsuddannelser, eksempelvis via:
  • UG.dk
  • eVejledningen
  • Uddannelsernes egne hjemmesider
  • Åbent hus arrangementer
  • Deltagelse i uddannelsesaften arrangeret af UU

Vejledning

Information omkring vejledning for elever i 9. klasse

Vejledning

Kom tilbage til forsiden for 9.klasse

Læs mere her

Praktik

I 9. klasse har du mulighed for at komme ud i praktik og specialpraktik

Praktik

Praktik kan hjælpe dig med at finde ud af hvilken uddannelse og job, der kunne være noget for dig.

Læs mere her

Parat?

For at få dig godt videre har vi igen fokus på om du er uddannelsesparat

Parat?

Hvad vil det sige at være uddannelses- parat? Hvem laver vurderingen og hvad sker der så..?

Læs mere her

Mentor

En voksenperson, som kan være en god støtte for dig i overgangen

Mentor

For nogle elever kan det være en god mulighed, at søge om en mentor som støtte i overgangen til ungdomsuddannelse.

Læs mere her

Tilmelding

Inden vi får set os om skal der laves en tilmelding - se her hvordan!

Tilmelding

Sammen med sine forældre, har uddannelsesparate elever selv ansvaret for at få udfyldt sin tilmelding.

Læs mere her