Hvem er UUSS?

infoUUSS står for Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd og er et samarbejde mellem kommunerne Faxe, Næstved og Vordingborg om uddannelses- og erhvervsvejledning.

FRA 1. APRIL 2019 KONTAKTES VI VIA NEDENSTÅENDE KONTAKTOPLYSNINGER:

Faxe Kommune: UU UngeVejen, tlf. 5620 2790
Næstved Kommune: Ungevejledningen, tlf. 2540 4252  
Vordingborg Kommune: Ungecenter Vordingborg, tlf. 5536 3200

Hvem vejleder vi?

  • Elever i grundskolens 8. – 10. klasse
  • Unge mellem 15 og 24 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Om
vores
opgave

  • Det er vores opgave at sikre, at eleverne efter afsluttet 9. eller 10. klasse og de unge mellem 15 og 25 år påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • Alle elever får kollektiv vejledning i klasserne og deltager i vejledningsaktiviteter såsom introduktionskurser på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik.
  • Vi står for vejledningsaktiviteter for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate – herunder oprettelse af en skole- og vejledningsplan for den unge.
  • Vi samarbejder desuden med lærerne omkring undervisning i emnet “Uddannelse og Job”.
  • Vejledning af de 15-17 årige sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan.
  • Dette sker under hensyn til, at alle unge i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.
  • Vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats – herunder især unge, der ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.