15-24 ÅR

UNGE

HJÆLPER

DIG

VI

VIDERE

SU står for Statens Uddannelsesstøtte og er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig!

De relevante sider

Se uddannelsesoversigten

Du skal opfylde en række betingelser

 • Du skal være optaget på en SU-godkendt uddannelse
 • Du skal være studieaktiv
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år
 • Du skal være dansk statsborger
 • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte
 • Der er en grænse for, hvor meget du må have af anden indtægt ved siden af SU’en

Hvor meget kan du få?

questionHvor meget du kan få i SU afhænger af, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Hvis du er mellem 18 og 20 år og går på en ungdomsuddannelse, er din SU bl.a afhængig af dine forældres indkomst.
Se aktulle satser for SU – Klik her!

Sådan ansøger du:

 • Du søger SU via hjemmesiden SU.dk (MinSU)
 • Du skal bruge dit NemID, når du søger
 • Du kan tidligst søge SU måneden før din uddannelse begynder (Begynder din
  uddannelse eksempelvis d. 13. august, kan du tidligst søge om SU den 1. juli)
 • Husk at vælge det rigtige uddannelsessted, når du søger (en del laver fejl her)
 • Første gang du søger SU, skal du regne med en sagsbehandlingstid på ca. 2-3 uger
Læs mere på SU.dk - Klik her!

At søge SU er dit eget ansvar

Det er derfor en god idé, at du holder dig orienteret på SU.dk – her kan du både læse om de betingelser, der skal opfyldes for at få SU, samt få et overblik over din egen SU via MinSU.

Hvis du har problemer med at søge SU, kan du kontakte din studievejleder på uddannelsesstedet.

Læs mere på SU.dk - Klik her!

Bus&tog

Som studerende kan du få stor rabat på den kollektive trafik!

Bus & tog

Ungdomskortet er et tilbud til den kollektive trafik for studerende på ungdomsuddannelser

Læs mere

Støtte

På uddannelserne findes der en række forskellige støttemuligheder

Støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte og kan søges på din ungdomsuddannelse

Læs mere

Søger du

Søger du job eller praktikplads - så kan du finde lidt god inspiration her!

Job&Praktik

Vi har samlet nogle gode artikler, idéer, hjemmesider m.v., som måske kan hjælpe dig!

Læs mere

Tilmelding

Står du overfor at skulle søge ind på en uddannelse?

Tilmelding

Din ansøgning skal både udfyldes, underskrives og sendes digitalt via optagelse.dk

Læs mere

SU

Har du brug for at videre mere om SU - Statens Uddannelsesstøtte?

SU

Du kan søge SU, hvis du opfylder en række betingelser.

Læs mere