15-24 ÅR

UNGE

HJÆLPER

DIG

VI

VIDERE

SPS står for specialpædagogisk støtte og søges på din ungdomsuddannelse, hvis det er nødvendigt for at du kan gennemføre dit uddannelsesforløb.

De relevante sider

Se uddannelsesoversigten

info

På ungdomsuddannelserne findes der en række forskellige støttemuligheder og hjælpeforanstaltninger.

SPS kan søges på din ungdomsuddannelse, hvis du eksempelvis har udfordringer i forbindelse med:

Hvis du er ordblind, har du typisk mulighed for at få en it-startpakke.

Klik her for at læse mere
Hvis du har psykiske vanskeligheder, vil du typisk kunne få støttetimer.

Klik her for at læse mere
Hvis du er døv eller hørehæmmet, vil du typisk kunne få høretekniske hjælpemidler, hvis der er muligt.

Klik her for at læse mere
Hvis du er blind eller svagsynet, vil du typisk kunne få it-baserede hjælpemidler som Jaws eller Zoomtext.

Klik her for at læse mere
Hvis du har et bevægehandicap, kan du for eksempel få ergonomiske møbler eller praktisk hjælp.

Klik her for at læse mere
Du har mulighed for at få SPS til obligatoriske studieture og praktikperioder.

Klik her for at læse mere

Om SPS

På ungdomsuddannelserne er der ofte tilknyttet elevcoaches, mentorer, vejledere og psykologer, der på forskellig vis har mulighed for at støtte dig i dit uddannelsesforløb.
Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge om SPS. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.

Betingelser

For at få SPS skal du opfylde nogle generelle betingelser. Du skal:
  • Have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
  • Være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes SPS til
  • Være uddannelsesaktiv
LÆS MERE OM SPS - KLIK HER!

Vil du vide mere?

Du kan søge om SPS så snart du er optaget på en ungdomsuddannelse og det er dit uddannelsessted, som søger.

Hvis du har behov for at søge støtte, så er det vigtigt, at dine vanskeligheder beskrives i din ansøgning, så dit kommende uddannelsessted bliver opmærksom på, at de skal søge om specialpædagogisk støtte til dig.

Tal derfor med din uddannelsesvejleder på din skole, så I i fællesskab kan sikre, at der bliver gjort opmærksom på dit behov for støtte.

LÆS MERE OM SPS - KLIK HER!

Bus&tog

Som studerende kan du få stor rabat på den kollektive trafik!

Bus & tog

Ungdomskortet er et tilbud til den kollektive trafik for studerende på ungdomsuddannelser

Læs mere

Støtte

På uddannelserne findes der en række forskellige støttemuligheder

Støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte og kan søges på din ungdomsuddannelse

Læs mere

Søger du

Søger du job eller praktikplads - så kan du finde lidt god inspiration her!

Job&Praktik

Vi har samlet nogle gode artikler, idéer, hjemmesider m.v., som måske kan hjælpe dig!

Læs mere

Tilmelding

Står du overfor at skulle søge ind på en uddannelse?

Tilmelding

Din ansøgning skal både udfyldes, underskrives og sendes digitalt via optagelse.dk

Læs mere

SU

Har du brug for at videre mere om SU - Statens Uddannelsesstøtte?

SU

Du kan søge SU, hvis du opfylder en række betingelser.

Læs mere